Pytania/Odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania…

Kwestie finansowo-formalne

 1. Jak można zapisać Dziecko do przedszkola?

  W przedszkolu obowiązuje rekrutacja zgodnie z wytycznymi Urzędy Gminy. Rekrutacja odbywa się poprzez system Wulkan. W przypadku wolnych miejsc po okresie rekrutacji wniosek można złożyć w każdym momencie.

 2. Podpisanie umowy.

  Po zakończeniu rekrutacji Rodzice zaproszeni są do podpisania umowy z przedszkolem a także karty przedszkolaka i upoważnienia do odbioru Dziecka. Trwa to kilka minut.

 3. Dni adaptacyjne.

  Po zakończeniu rekrutacji w miesiącach czerwiec – sierpień zorganizowane są dni adaptacyjne dla przyjętych Dzieci oraz pierwsze zebranie z Rodzicami.

 4. W jakich godzinach funkcjonuje przedszkole?

  Przedszkole otwarte jest od 6:00-17:30.

 5. Czy Dziecko musi być przyprowadzane do jakiejś konkretnej godziny?

  Najlepiej dla Dziecka, gdy jest w przedszkolu do godziny 8:15- wtedy razem z grupą bierze udział w czynnościach higienicznych i o 8:30 zjada śniadanie.

 6. Jak jest wysokość opłat?

  Przedszkole realizuje 5 godzin nieodpłatnej opieki od momentu wejścia dziecka do przedszkola. Każda kolejna rozpoczęta godzina jest odpłatna w wysokości 1,00 zł. za godzinę (wyjątkiem są Dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne- opłata 0zł.) oraz stawka żywieniowa dzienna (Rodzic wybiera spośród trzech pakietów).

 7. Czy są przewidziane jakiekolwiek dodatkowe opłaty?

  Rodzic opłaca zajęcia dodatkowe dla Dziecka, jeśli chce, aby dziecko w nich uczestniczyło. Zajęcia odbywają się od 15:30. Jest to uregulowane dodatkową umową z organizatorem zajęć. Pozostałe wydatki są ustalane na pierwszym zebraniu z wychowawcą i z Radą Rodziców (jest to opłata na wyprawkę plastyczną oraz Radę Rodziców).

 8. Jak i do kiedy zgłaszać nieobecność Dziecka? Jakie ponosi się wtedy koszty?

  Nieobecność dziecka należy zgłosić do godziny 7:00 w dniu, w którym dziecko będzie nieobecne- brak kosztów w systemie KidsView.

 9. Czy placówka funkcjonuje w ferie i wakacje oraz w okresach okołoświątecznych?

  Przedszkole w czasie ferii i w okresie okołoświątecznym pracuje na zasadzie dyżuru- dla zapisanych dzieci. W czasie wakacji przedszkole ma przerwę wakacyjną – 4 tygodnie w tym zawsze ostatnie 5 dni roboczych sierpnia. Daty zamknięcia przedszkola podawane są na zebraniu organizacyjnym w nowym roku szkolnym, oraz znajdują się na umowie.

 10. Czy Dzieci posiadają ubezpieczenie?

  Rodzice ubezpieczają Dzieci we własnym zakresie.

Opieka i jej organizacja

 1. Jak wygląda plan dnia?

  Ramowy rozkład dnia można znaleźć w zakładce dokumenty.

 2. Do jakiej grupy uczęszczałoby moje dziecko – docelowa liczebność grupy, liczba osób sprawujących opiekę, wiek dzieci?

  Grupy podzielone są ze względu na wiek Dzieci. Każda grupa liczy maksymalnie 25 Dzieci. Opiekę sprawuje dwóch nauczycieli i pomoc nauczyciela.

 3. Jakie są główne zasady, na których opiera się opieka nad dziećmi?

  Nauczyciele dbają o bezpieczny pobyt Dzieci w przedszkolu. Każde Dziecko traktowane jest indywidualnie. Nauczyciel reaguje na potrzeby Dziecka. Przedszkole pracuje zgodnie z pedagogiką Froebla. System wartości, który jest realizowany w danej grupie ustalany jest wspólnie z Rodzicami na zebraniu.

 4. Jakie są założenia pedagogiki freblowskiej?

  Pedagogika Freblowska opiera się na założeniach pedagoga Friedrich Wilhelm Froebla- trzy główne idee freblowskiej myśli to jedność wszechświata, szacunek dla Dziecka i jego indywidualności, znaczenie zabawy w rozwoju dziecka. Wg Froebla wychowanie powinno mieć charakter globalny. W okresie dzieciństwa Dziecko powinno zdobywać jak najwięcej nowych doświadczeń. Ważna jest przy tym jego samodzielność w działaniu i dochodzeniu do wiedzy. Podstawą aktywności Dzieci w okresie przedszkolnym jest zabawa- jako cenny dar. Zabawie towarzyszy ekspresja i eksplorowanie otoczenia, kontakt z naturą. Więcej informacji: http://www.froebel.pl/o-programie/pedagogika-froebla.

 5. Jak Dzieci zwracają się do Pań?

  Przedszkolaki do Pań mówią „ciociu”, gdyż dokładamy wszelkich starań, aby w naszym przedszkolu panowała ciepła i rodzinna atmosfera.

 6. Czy w przedszkolu jest psycholog?

  W przedszkolu pracuje psycholog. Ma on również wyznaczony dzień, kiedy pełni dyżur dla Rodziców. Spotkania odbywają się po wcześniejszym umówieniu się drogą mailową.

 7. Czy w przedszkolu jest logopeda?

  W przedszkolu jest logopeda, który diagnozuje Dzieci i za zgodą Rodziców realizuje z Dziećmi zajęcia rozwijające aparat mowy.

 8. Czy do przedszkola może chodzić Dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego?

  Tak, przedszkole zapewnia specjalistyczną opiekę Dzieciom z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, jednak nie jest to przedszkole integracyjne, więc ilość Dzieci z orzeczeniem jest ograniczona.

 9. Czy na terenie przedszkola jest zespół Wczesnego Wspomagania Dzieci?

  Tak, w przedszkolu jest zespół WWR, który realizuje opinię. Posiadamy także Salę Integracji Sensorycznej oraz terapeutę SI, terapeutę z fizjoterapii oraz gimnastyki korekcyjnej.

 10. Czy przedszkole posiada monitoring?

  Dla zapewnienia bezpieczeństwa przedszkolaków obiekt wyposażony jest w system kamer, ale bez podglądu on-line dla rodziców.

 11. Czy w przedszkolu podawane są leki?

  W przedszkolu obowiązuje zakaz podawania leków przedszkolakom- chyba, że dyrektor w porozumieniu z Rodzicami zdecyduje inaczej (odnosi się to tylko do chorób przewlekłych zdiagnozowanych przez lekarza i po przedłożeniu zaświadczenia lekarskiego).

Wyżywienie

 1. Czy przedszkole posiada własną kuchnię?

  Przedszkole nie posiada własnej kuchni, korzysta z cateringu, posiłki są wysokowartościowe, zbilansowane, dostosowane do potrzeb Dzieci w wieku przedszkolnym.

 2. W jakich godzinach podawane są posiłki?

  I śniadanie 8:30, II śniadanie 11:00, obiad 13:00, podwieczorek 15:00

 3. Na ile wcześniej trzeba odwoływać posiłki?

  Informacje o nieobecności Dziecka należy zgłosić do godziny 7:00, w dniu w którym Dziecko będzie nieobecne.

 4. Moje Dziecko jest alergikiem – jak w takiej sytuacji wygląda jego wyżywienie?

  Menu jest dostosowane do potrzeb Dziecka z alergią  na podstawie zaświadczenia od lekarza i informacji od Rodziców.

 5. Czy dzieci mają cały czas dostęp do wody?

  Dzieci mają stały dostęp do wody, w każdej sali znajduje się dystrybutor z wodą.

 6. Jak obchodzone są urodziny dzieci? Czy rodzice przynoszą coś do jedzenia?

  Sposób obchodzenia urodzin w danej grupie jest ustalany z Rodzicami na zebraniu organizacyjnym na początku roku szkolnego.

Wyposażenie i higiena

 1. Czy Dziecko ma obowiązek leżakowania w przedszkolu?

  Kwestie leżakowania ustalają Rodzic wraz z nauczycielem podczas zebrania organizacyjnego. Zamiast leżakowania możliwa jest relaksacja w formie bajkoczytania lub słuchania wyciszającej muzyki tak by każde Dziecko mogło chwilę odpocząć.

 2. Czy do przedszkola przyjmowane są Dzieci w pampersach?

  Do przedszkola nie przyjmowane są Dzieci w pampersach. Ważne jest, aby Dziecko samo potrafiło realizować potrzeby fizjologiczne (chyba, że dyrektor w porozumieniu z rodzicami zdecyduje inaczej).

 3. Co wchodzi w skład wyprawki dla przedszkolaka?

  Prosimy przygotować dla Dzieci kapcie najlepiej z podeszwą antypoślizgową, komplet
  ubrań na przebranie, pastę do zębów, kubek oraz szczoteczkę do zębów, kocyk i poduszkę w przypadku leżakowania. Pełny „Niezbędnik przedszkolaka” Rodzic otrzymuje przed przyjściem dziecka do przedszkola.

 4. Czy dzieci myją zęby i jak często?

  Dzieci myją zęby po I śniadaniu lub obiedzie (każda grupa ustala czas).

 5. Czy jest specjalne miejsce do zostawiania wózków, fotelików samochodowych, rowerka lub hulajnogi?

  Rowery i hulajnogi można pozostawić w tzw. „wiatrołapie” przedszkola w wyznaczonym miejscu. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy. Wewnątrz budynku przedszkola nie ma wyznaczonego miejsca dla wózków. Fotelik samochodowy można pozostawić po wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielem.

Spacery i wyjścia

 1. Jak często dzieci wychodzą na zewnątrz?

  W okresie wiosenno- letnim Dzieci wychodzą na dwór codziennie. W okresie jesienno- zimowym jest to uzależnione od jakości (czystości) powietrza. Normy do których grupa może wyjść ustala się z rodzicami na zebraniu organizacyjnym.

 2. Czy przedszkole posiada własny plac zabaw?

  Przedszkole posiada własny, bezpieczny i przestronny plac zabaw tuż obok przedszkola. W bliskiej okolicy znajduje się też teren zielony (boisko).

 3. Czy dzieci spacerują, czy przebywają tylko na placu zabaw?

  Dzieci w zależności od potrzeb spędzają czas albo na placu zabaw albo spacerując po najbliższej okolicy przedszkola.

 4. Czy sprawdzany jest stan powietrza i przy jakich parametrach dzieci nie wychodzą?

  Stan powietrza jest sprawdzany przez nauczyciela przed wyjściem. Parametry, przy których Dzieci nie wychodzą ustalane są z Rodzicami na zebraniu organizacyjnym.

 5. Czy stosowane są kremy – na zimę i na lato?

  Po uzgodnieniu z nauczycielami grupy Rodzic może zostawić w szatni krem dla swojego Dziecka.

 6. Czy dzieci biorą udział w wyjazdowych wycieczkach? Jak często? W jakich warunkach podróżują?

  Dzieci biorą udział w wyjazdowych wycieczkach. Częstotliwość uzależniona jest od decyzji rodziców. Dzieci podróżują komunikacją miejską (głównie starsze grupy) lub wynajętym autokarem.

Zajęcia dodatkowe

 1. Jakie zajęcia odbywają się regularnie, np. rytmika?

  Bezpłatnie i regularnie odbywają się zajęcia z języka angielskiego (2 razy tygodniu) i rytmiki (1 raz w tygodniu). Możliwa jest też organizacja zajęć z religii.

 2. Czy oprócz stałych zajęć są jakieś inne specjalne wydarzenia, np. teatrzyk?

  Oprócz stałych zajęć odbywają się uroczystości przedszkolne i grupowe wg kalendarza. Organizowane są warsztaty, teatrzyki i wycieczki w porozumieniu i za zgodą Rodziców.

 3. Czy w przedszkolu są organizowane przedstawienia, w których biorą udział dzieci? Jak to wygląda w praktyce?

  W przedszkolu organizowane są uroczystości, przedstawienia z udziałem Dzieci. Czasem także z udziałem Rodziców i Dziadków, np. jasełka. Wszelkie kwestie organizacyjne ustalane są z Rodzicami na zebraniu organizacyjnym na początku roku szkolnego.

 4. Czy zajęcia dodatkowe odbywają się w budynku przedszkola?

  Zajęcia dodatkowe płatne realizowane są przed Edukację dla Przyszłości. Aktualną ofertę dla przedszkola można zobaczyć na stronie https://fundacjaedukacja.pl/lista-zajec-dodatkowych wybierając odpowiednio Poznań, Publiczne Przedszkole RUBI i odpowiednią kategorię zajęć.